MULTIKINO POGODNO

NAGRODA PREZYDENTA SZCZECINA ZA PROJEKT DYPLOMOWY
Data wykonania projektu : 7.2003

CEL: STWORZENIE PROJEKTU KINA WIELOSALOWEGO WRAZ Z FUNKCJAMI TOWARZYSZĄCYMI
ZAŁOŻENIA: PRZYSTOSOWALNOŚĆ OBIEKTU DO WIELU FUNKCJI, MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU BUDYNKU, MOŻLIWOŚĆ ETAPOWANIA  INWESTYCJI.

Galeria