Oferta - prace przygotowawcze

Wyszukujemy:
– dla inwestora odpowiedniego terenu pod jego inwestycję

 

Sprawdzamy:
– stan prawny danej nieruchomości oraz jej przydatności do konkretnej inwestycji

 

Wykonujemy:
– koncepcję architektoniczną bądź urbanistyczną
– badania gruntu
– raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko
– podkłady geodezyjne
– inwentaryzacje architektoniczno-budowlane
– ekspertyzy budowlane

 

Przygotowujemy:
– wniosek w celu uzyskania warunków zabudowy
– wniosek w celu uzyskania warunków przyłączy dla danej inwestycji (woda, gaz, prąd, itd.)

Zobacz również