Oferta - nadzór inwestorski

Na życzenie inwestora pełnimy rolę INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO we wszystkich branżach. Prawo budowlane wymaga zatrudnienia INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO przy budowie dużych i skomplikowanych obiektów. W takim przypadku obowiązek ustanowienia NADZORU INWESTORSKIEGO zapisany jest w decyzji o pozwoleniu na budowę. Podczas wykonywania swoich obowiązków inspektor ma prawo wydawać kierownikowi budowy polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości, wykonania prób lub ekspertyz, dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów i urządzeń oraz naprawy nieprawidłowo wykonanych robót.

 

Zatrudnienie INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO pozwala inwestorowi zaoszczędzić czas oraz uzyskać pewność, że inwestycja została zrealizowana z należytą starannością, z odpowiednich materiałów oraz za możliwie najmniejsze środki.

 

W ramach obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego :

 

Reprezentujemy :

– inwestora na budowie oraz kontroli zgodności jej realizacji z projektem i przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej

 

Kontrolujemy :
– jakość wykonywanych robót i użytych materiałów
– rozliczenia budowy

 

Sprawdzamy :
– i odbieramy roboty ulegające zakryciu, uczestniczymy w próbach i odbiorach technicznych urządzeń, instalacji oraz w odbiorze obiektu,

 

Potwierdzamy :
– faktyczne wykonanie robót i usuwanie wad

 

Kompletujemy :
– dokumenty niezbędne do odbioru budynku oraz uzyskania odbioru inwestycji

 

Doradzamy :
– inwestorowi w zagadnieniach technicznych, organizacyjnych oraz administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym

Zobacz również

Niniejsza strona internetowa (witryna) ma wyłącznie charakter informacyjny. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią oferty w postaci elektronicznej w rozumieniu art. 66 ¹ Kodeksu cywilnego.