Zarząd

PREZES ZARZĄDU mgr inż. arch. IARP Łukasz Szykuć

lukasz@studioag.pl

0048 601 561 777

upr. budowlane do projektowania b/o w specjalności architektonicznej

Decyzja nr 15/ZPOIA/OKK/2007

Biuro w Szczecinie

ul. Langiewicza 28 U2 

70-263 Szczecin

Architekci

GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. IARP Mateusz Kwaśniewski

mateusz@studioag.pl

0048 501 875 570

upr. bud. do proj. b/o w specjalności architektonicznej

Decyzja nr 16/ZPOIA/OKK/2011

KOORDYNATOR PROJEKTÓW mgr inż. Paweł Winnicki

p.winnicki@studioag.pl

0048 512 420 585

upr. bud. do kierowania robotami b/o w specjalności konstrukcyjno

-budowlanej

Decyzja nr ZAP/0182/OWOK/12

Mapa dojazdu

NIP 8561725992

REGON 812681224

KRS 0000271084

Kapitał zakładowy 150.000,00zł

BANK BPH S.A. Oddział Goleniów

19106000760000330000421391

SIEDZIBA: ul. Langiewicza 28 U2

70-263 Szczecin

Formularz kontaktowy

Niniejsza strona internetowa (witryna) ma wyłącznie charakter informacyjny. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią oferty w postaci elektronicznej w rozumieniu art. 66 ¹ Kodeksu cywilnego.