Lotnisko Kielce

III MIEJSCE W KONKURSIE
Data wykonania projektu: 01.2009

Program użytkowy lotniska.

Lotnisko wykorzystywane będzie pod potrzeby funkcjonowania nw. użytkowników:

1. lotnictwo komunikacyjne – w zakresie komunikacji regularnej i nieregularnej na liniach krajowych i międzynarodowych,
2. lotnictwo dyspozycyjne,
3. lotnictwo ratownicze i sanitarne,
4. lotnictwo gospodarczo-usługowe,
5. lotnictwo służb publicznych, głównie MON i MSWiA,
6. obsługa techniczna i hangarowanie sprzętu lotniczego,
7. inne formy działalności lotniczej.
Program rzeczowy obiektów, budynków i instalacji pola wzlotów i rejonu
zabudowy portowej.

W Koncepcji uwzględnione zostały następujące podstawowe obiekty związane z modernizacją pola ruchu naziemnego i rejonu zabudowy portowej lotniska Kielce

1.Droga startowa o nawierzchni sztucznej o wymiarach 2800 m x 45 m Realizacja wieloetapowa.
2.System dróg kołowania. Realizacja dróg kołowania dla lotniska będzie kilkuetapowa.
3.Płyty postojowe samolotów: przed terminalem pasażerskim, budynkiem cargo, hangarem serwisowym, budynkiem general aviation.
4.Budowa stanowiska odladzania samolotów
5.Terminal pasażerski..
6.Budynek administracyjny lotniska .
7.System świateł podejścia CAT II(realizacja w etapie I do kat. I i późniejszym do kat. II) dla TRH26
8.System świateł podejścia (uproszczony) dla TRH 08
9.System instrumentalny podejścia do lądowania ILS CAT II obejmujący radiolatarnie ścieżki kierunku ILS-LLZ oraz radiolatarni ścieżki schodzenia ILS-GP
10.Wizualna ścieżka schodzenia PAPI.
11.Budowa strażnicy Lotniskowej Straży Pożarnej
12.Budowa wieży kontroli lotniska TWR .
13.Budowa budynków techniczno-garażowego
14.Budowa bazy paliw lotniczych
15.Budowa technicznych dróg samochodowych
16.Budowa drogi patrolowej dla ochrony lotniska

Koncepcja usytuowania pola wzlotów i rejonu zabudowy portowej.

Lokalizacja geograficzna pola wzlotów lotniska wymusza dużą ingerencją w teren. Obszar przeznaczony na budowę części ścisłego lotniska to ok. 300 ha podlegał będzie bardzo obszernej niwelacji i części przy lotniskowej 300 ha zdecydowanie mniejszej.
Uwzględniając wymagania operacyjne dla statku powietrznego obliczeniowego typu B767-300ER, przyjętego w Koncepcji parametry wymiarowe elementów pola naziemnego ruchu lotniczego:
Droga startowa o długości 2800m i szerokości 45 m z pasem startowym o szerokości 300 m i długości 2920 m. Przyjęty kierunek drogi startowej to kierunek zbliżony do kierunku przeważających wiatrów.
Drogi kołowania: główna, łączące, szybkiego zjazdu i płytowe, zaplanowane dla co najmniej czterech etapów ich realizacji.
Planuje się w pierwszym etapie budowy infrastruktury pola ruchu naziemnego lotniczego budowę odcinka łączącego drogę startową DS. z płaszczyzną postoju samolotów. W następnych etapach realizacji wydłużanie DK wraz z budową kolejnych płaszczyzn postoju samolotów i dogami kołowania szybkiego zjazdu.
Płyta postojowa samolotów przed terminalem pasażerskim, usytuowana w północnej części lotniska, umożliwia postój dwóch samolotów typ D i trzech samolotów typu C (oraz kombinacje). Ilość stojących samolotów – wielkość płyty została dostosowana do potrzeb określonych prognozą wielkości ruchu pasażerskiego.
Płyty postojowa dla funkcjonowania działalności cargo zlokalizowana w północnej części lotniska. Jej przeznaczenie to miejsca do postoju statków powietrznych obsługujących działalność cargo. Realizacja w etapie II rozbudowy lotniska. Realizacja tego zadania będzie uzależniona od popytu na tego typu usługi.
Płyta postojowa dla funkcjonowania baz lotnictwa służb publicznych, general aviation została zlokalizowana w północno – wschodniej części lotniska.
Jej usytuowanie jest związane z możliwością wykorzystywania przez samoloty kodu A i B nawierzchni trawiastej. Płyta stanowi miejsce postoju statków powietrznych i śmigłowców lotnictwa służba publicznych. Jej realizacja jest planowana jako ostatni etap budowy lotniska. Uzależniona będzie od zainteresowania odpowiednich służb (Policja, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, SG czy PSP).

Koncepcja architektoniczna:
Wszystkie obiekty zlokalizowane w obszarze opracowania zostały zaprojektowane jako funkcjonalne i proste pod względem wykonania, użytkowania i rozbudowy. Uwzględniono przy tym rozwój portu według prognozy ilości operacji lotniczych oraz wielkości ruchu lotniczego. W związku z wzrastającymi potrzebami przepustowości pasażerów w koncepcji przyjęto założenie, że dalszym kierunkiem rozbudowy płyt postojowych, parkingów, ciągów komunikacyjnych oraz obiektów kubaturowych będzie kierunek wschodni i zachodni, równolegle do pasa startowego. Obiekty Portu Lotniczego znajdują się odległości od DS zapewniającej możliwość obsługi samolotów klasy D, tworząc harmonijny układ budynków posiadających jednolity charakter zabudowy lotniskowej w stonowanej kolorystyce. Koncepcja zabudowy jak i formy budynków posiadają wysoki poziom rozwiązań architektonicznych uwzględniając funkcjonalność, estetykę jednocześnie spełniając wymóg dotyczący niskich nakładów ekonomicznych podczas budowy i eksplantacji. Każdy z budynków jest indywidualny i rozpoznawalny identyfikując się z regionem i rolą jaką spełnia na terenie lotniska.
Terminal:
Terminal pasażerski jest głównym, kubaturowym obiektem portu lotniczego i największym znakiem rozpoznawczym dla podróżujących, dlatego proponowana forma obiektu jest pełna ekspresji i unikalnych rozwiązań bryłowych. Proponujemy lekka i dynamiczną formę ukształtowaną w oparciu o płaszczyzny geometryczne powstałe z dziurkowanej siatki, inspirowane strukturą diamentu. Nietypowy kształt i ułożenie połaci dachu jak i podjazd komunikacji szynowej na poziomie pierwszego piętra, intryguje i zaprasza pasażerów do odbywania podróży powietrznych .
Lokalizację Terminalu przewidziano w centralnej części obszaru opracowania, równolegle do pasa startowego. Jest on zlokalizowany w znacznej odległości od drogi kołowania, co umożliwia realizację płyty postoju samolotów w jednym rzędzie ( pozycja kontaktowa).
Terminal dla EATPU I, ETAPU II i ETAPU III inwestycji, posiada dwa poziomy nadziemne udostępnione dla pasażerów i jeden podziemny pełniący funkcje techniczne i socjalne. Odprawa pasażerów odbywa się w na poziomie parteru i pierwszego piętra spełniając rozwiązania umożliwiające osiągnięcie maksymalnych wskaźników przepustowości szczytowej i godzinowej zgodnie ze standardami IATA. Umożliwia to jednoczesną odprawę 5 samolotów np: klasy B767-400ER dla ETAPU I, 8 dla ETAPU II i 10 dla ETAPU III. Na parterze i pierwszym piętrze znajdują się usługi, pomieszczenia biurowe obsługi terminala oraz gastronomia z salą konferencyjne. Tego rodzaju funkcje odgrywają istotną rolę na lotniskach o charakterze biznesowym. W terminalu znajdują się funkcjonalnie niezależne ścieżki dla załóg i obsługi naziemnej, VIP-ów, pasażerów lotów zagrożonych i podlegających częściowej kwarantannie, dla pasażerów niebezpiecznych i podlegających ekstradycji. Powstały miejsca punktów kontroli paszportowej zarówno w hali przylotów jak i odlotów. Pomieszczenia komercyjne dla strefy ogólnodostępnej zlokalizowano w pobliżu głównych wejść do hali. Są to pomieszczenia dla obsługi pasażerów takie jak : wypożyczalnie samochodów, sprzedaż biletów komunikacji kołowej, lotniczej i szynowej oraz dodatkowe funkcje handlowo-usługowe. Dla strefy odlotowej zlokalizowanej na parterze i pierwszym piętrze przewiduje się wydzielenie części poczekalni dla modułowych powierzchni handlowych.
Centralnym i najważniejszym obiektem na lotnisku jest Terminal Pasażerski którego rozwój będzie najbardziej widoczny. Jego prosta, modułowa konstrukcja tworząca we wnętrzu jednoprzestrzenną halą, umożliwia bezkolizyjną dobudowę kolejnych elementów konstrukcji, powiększając tym samym przepustowość lotniska. Dodatkowo zastosowany rozkład funkcji wewnątrz obiektu umożliwia swobodne powielanie poszczególnych stref funkcjonalnych. Układ funkcjonalny terminala pasażerskiego spełnia wszystkie wymogi stawiane międzynarodowym portom lotniczym w zakresie standardów operacyjnych i funkcjonalnych, a w szczególności uwzględnia wyjątkowe wymogi odpraw pasażerskich zgodne z zasadami układu z Schengen, z zachowaniem stosownych i obowiązujących w tym zakresie w Polsce regulacji ULC. Koncepcja przewiduje rozbudowę Terminalu w 3 etapach uwzględniając dobudowę rękawów pasażerskich w ETAPIE I faza 2.

Lotnisko Kielce

Niniejsza strona internetowa (witryna) ma wyłącznie charakter informacyjny. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią oferty w postaci elektronicznej w rozumieniu art. 66 ¹ Kodeksu cywilnego.